Project Information

HOUSE TYPE
ASPEN
Parc priva type ASPEN
01 ทางเข้า
02 ที่จอดรถ
03 ที่จอดรถ
04 ห้องแม่บ้าน
05 บริเวณซักล้าง
06 ห้องน้ำแม่บ้าน
07 ที่เก็บของ
08 ทางเดิน
09 ตู้เก็บรองเท้า
10 ห้องเก็บของ / ลิฟท์โดยสาร (สำหรับติดตั้งเพิ่มเติม)
11 ห้องเก็บของ
12 โถงต้อนรับ
13 ห้องครัวไทย
14 ห้องนอนที่ 5
15 ห้องน้ำที่ 5
16 ครัวฝรั่ง
17 ห้องทานอาหาร
18 ห้องน้ำ
19 โถงทางเดิน
20 ห้องเก็บของ / ลิฟท์โดยสาร (สำหรับติดตั้งเพิ่มเติม)
21 ห้องนอนที่ 4
22 ห้องน้ำที่ 4
23 ห้องนั่งเล่น
24 ระเบียง
25 บันได
26 ห้องพระ
27 ห้องพักผ่อน
28 ห้องนอนที่ 3
29 ห้องน้ำที่ 3
30 ห้องเก็บของ / ลิฟท์โดยสาร (สำหรับติดตั้งเพิ่มเติม)
31 ห้องนอนที่ 2
32 ห้องน้ำที่ 2
33 ตู้เสื้อผ้า
34 ตู้เสื้อผ้า
35 ห้องนอน Master
36 ห้องน้ำ Master
BANYAN
Parc priva BANYAN
01 ทางเข้า
02 ที่จอดรถ
03 ที่จอดรถ
04 ห้องแม่บ้าน
05 ห้องครัวไทย
06 ห้องน้ำแม่บ้าน
07 ห้องเก็บของ
08 โถงทางเดิน
09 ตู้เก็บรองเท้า
10 โถง
11 ห้องนอนที่ 4
12 ห้องน้ำที่ 4
13 ครัวฝรั่ง
14 ห้องทานอาหาร
15 ระเบียง
16 ห้องนั่งเล่น
17 ห้องนอนที่ 3
18 ห้องน้ำที่ 3
19 ห้องน้ำ
20 ทางเดิน
21 ห้องนอนที่ 2
22 ห้องน้ำที่ 2
23 ห้องนอน Master
24 ห้องน้ำ Master
25 ตู้เสื้อผ้า
CEDAR
Parc priva CEDAR
01 ทางเข้า
02 ที่จอดรถ
03 ห้องครัวไทย
04 ห้องแม่บ้าน
05 ห้องนอนแม่บ้าน
06 ตู้เก็บของ
07 โถงทางเดิน
08 ตู้เก็บรองเท้า
09 โถง
10 ห้องนอนที่ 4
11 ห้องน้ำที่ 4
12 บริเวณทานอาหาร
13 ครัวฝรั่ง
14 ระเบียง
15 ห้องนั่งเล่น
16 ห้องนอนที่ 3
17 ห้องน้ำที่ 3
18 ทางเดิน
19 ห้องนอนที่ 2
20 ห้องน้ำที่ 2
21 ห้องนอน Master
22 ห้องน้ำ Master
23 ตู้เสื้อผ้า