PROJECT CONCEPT

ถ้าการมองหาบ้านสักหลังที่เหมาะสำหรับคุณ อาจทำให้คุณต้องตัดสินใจระหว่าง การได้พื้นที่กว้างและเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว แต่คุณอาจจะต้องแลกกับ การใช้เวลาเดินทางในแต่ละวัน หรือคุณเลือกที่จะลดระยะเวลาการเดินทาง ด้วยการเลือกอยู่คอนโดในเมือง ที่จำกัดพื้นที่ส่วนตัวของคุณ
brand
คุณจะพบกับนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในเมือง
ที่ทรงคุณค่า พร้อมส่งต่อความสง่างามจากรุ่นสู่รุ่น

พาร์ค พรีว่า ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย ที่มีรากฐานการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการออกแบบพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวภายนอกได้อย่างลงตัว รวมถึงการคำนึงถึงทิศทางลมและการถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้าน และที่นี่เราเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณ โดยออกแบบเพื่อลดมุมมองจากภายนอก ที่สามารถมองเข้ามาภายในตัวบ้าน เพราะเรามีหลักคิดในการออกแบบที่ว่า “Happiness is inside” ที่ให้ความสำคัญกับทุกๆ พื้นที่การใช้ชีวิตภายในบ้านอย่างแท้จริง การออกแบบบ้านด้วยรูปทรงตัว L ที่มาพร้อมกับพื้นที่สวนส่วนตัวที่นี่ ได้ถูกออกแบบให้ทุกห้องเปิดรับมุมมอง ที่ให้คุณสามารถชมสวนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการถ่ายเทอากาศ และแสงจากธรรมชาติที่สามารถเข้ามาในบ้านได้ในทุกพื้นที่
บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2527 มีจุดยืนในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ที่มีมาตรฐานสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ภายใต้แบรนด์ อมันตา, พาร์คแลนด์, ฟลอร่า และนารา โฮม บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่พักอาศัย ในทำเลต่างๆ ที่สะดวกต่อการคมนาคม ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค อยู่ตลอดเวลาโดยกำหนดรูปแบบของ แต่ละโครงการให้แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และอำนวยความสะดวกสบาย ในวิถีชีวิตที่ทันสมัย บริษัทฯ มีทีมงานบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ที่มีประสิทธิภาพ คอยดูแล และเอาใจใส่ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้ยังคงมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป ส่งผลให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคต